Her kan du læse uddrag af Inklusionshåndbogen af Bjarne Nielsen.

Inklusionshåndbogen beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne.

Inklusionshåndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede.

Bogen kan købes hog boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/inklusionshaandbogen.

    ...