Læs uddrag af Inklusion i skolen af Kitt Boel, Stine Clasen, Birgitte Kornerup Jørgensen og Peter Westenholz.

Inklusion i skolen bygger på inkluderende fællesskaber. Den viden og de erfaringer, der skal til for at løfte inklusionsopgaven, er allerede til stede blandt lærerne. Opgaven er derfor primært, at lærerne deler deres viden med hinanden, lærer af hinanden og sammen tager det næste skridt til en ny inkluderende pædagogisk praksis.

    ...