Her kan du se et uddrag af HUSK & SKRIV 3 af Ib Hedegaard Larsen.

HUSK & SKRIV kombinerer automatisering af håndskrivning (frigørelse af kognitiv kapacitet) med træning af ord, sætninger og begyndende skriftlighed.

Se mere om HUSK & SKRIV og prøvematerialet Tidlige Tegn - på faglige udfordringer på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...