Her kan du læse indledningen til Håndbog om matematik i grundskolen, 2. udgave. 

Bogen giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde til gavn for udviklingen af matematikfaget – og dermed for elevernes læring i matematik.

2. udgave af Håndbog om matematik i grundskolen er redigeret af Michael Wahl Andersen og Peter Weng. Alle kapitler er revideret og opdateret med den nyeste viden og forskning. Bogens 33 kapitler er skrevet af førende danske, norske og svenske matematikdidaktikere.

Se mere om håndbogen på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

 


 

    ...