Her kan du læse uddrag af Vejledning til Genlæs - Selvvurdering af Maria Buck Jensen.

Genlæs – Selvvurdering er en digital test udviklet til undervisning af unge og voksne med ordblindhed og læse- og skrivevanske
ligheder. Resultatet af selvvurderingsskemaet vil pege på et eller flere af Genlæs-arbejdshæfterne, der behandler hver sit område inden for læse- og skriveundervisning. 


Se mere om Genlæs – Selvvurdering på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...