I Genlæs - Bogstavhæftet arbejder eleven med at koble bogstaver og sproglyde. Formålet er at øge elevens fonologiske opmærksomhed.

Se mere om Genlæs-materialet på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...