Her kan du læse uddrag af Forældresamarbejde, der virker af Suzanne Krogh og Søren Smidt.

Denne bog beskriver med udgangspunkt i en undersøgelse af forældreerfaringer, hvordan man kan organisere det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale. 

Bogen er skrevet til pædagoger i daginstitutioner, studerende på pædagoguddannelsen og forældre i forældreråd og forældrebestyrelser.

Køb bogen hos boghandleren eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på: http://dpf.dk/produkt/bog/foraeldresamarbejde-virker.

    ...