Her kan du læse uddrag af Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave, af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhotf Nielsen.

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år er et enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kompetencer og udviklingspotentialer – som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø. 3. udgave er baseret på ni udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling. Udviklingsbeskrivelsen vil kunne medvirke til at skabe en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning og til at understøtte samarbejdet med forældrene.

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år og tilhørende onlinescoringsprogram kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag eller via http://dpf.dk/produkt/proeveevaluering/dansk-paedagogisk-udviklingsbeskrivelse-0-6-aar-3-udgave.

    ...