Her kan du læse uddrag af Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - Voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen. 

Redskabet tager udgangspunkt i en nuanceret psykologisk og pædagogisk teoretisk baggrund. Udviklingsbeskrivelsen er baseret på otte udviklingsområder, der tilsammen giver et billede af det potentielle udviklingsniveau hos en borger med nedsat psykisk funktionsevne:

  1. Opmærksomhed
  2. Hukommelse
  3. Sprog og kommunikative kompetencer
  4. Sociale kompetencer
  5. Selvregulering
  6. Grovmotorik
  7. Finmotorik
  8. Færdigheder og aktiviteter i dagligdagen.

Redskabet er tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lever op til de forventninger, som de professionelle i et pædagogisk miljø har til et enkelt og præcist observationsredskab, der kan kvalificere den pædagogiske indsats. Redskabet kan dog også anvendes til andre målgrupper, herunder børn og unge med nedsat funktionsevne. Materialet dækker udviklingstrinene 0-10 år.

Se mere om DPU Voksne på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...