Her kan du læse et uddrag af Social konstruktion af Kenneth J. Gergen og Mary Gergen.

En lettilgængelig introduktion til de socialkonstruktionistiske tanker præsenteret af to meget anerkendte tænkere og forskere inden for feltet. I bogen fremlægges grundantagelserne og historien bag denne nyudvikling af socialpsykologien, hvor selvet og den sociale verden ses som et fænomen, der kommer til syne og opretholdes i vores sprog og relationer til hinanden.

Se mere om bogen på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...