Her kan du læse uddrag af Studiegruppen - Etablering, facilitering og udvikling af Annelise Dahlbæk. 

Med et væld af konkrete øvelser og anvisninger henvender bogen sig til studerende, der gerne vil forbedre møder i studiegruppen med henblik på faglige udfordringer og læring. Men den henvender sig også til uddannelsessteder, der vil prioritere og styrke studiegruppernes samarbejde og derigennem støtte de studerendes gennemførelse af studiet.

I denne 2. udgave er bogen gennemskrevet, opdateret og styrket blandt andet gennem tilføjelse af et nyt kapitel om feedback i studiegrupper.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via https://dpf.dk/produkt/bog/studiegruppen-2-udgave.

    ...