Her kan du læse uddrag af Social kapital i aktion af Hanne V. Moltke og Heidi Graff.

Man kan lære at samarbejde om kerneopgaven på måder, så den sociale kapital øges. Samarbejde om kerneopgaven med kolleger og samarbejdspartnere er afgørende i forhold til at kunne håndtere den kompleksitet, der ofte er rundt om en given borger eller kunde.

Bogen er et bidrag til praktiske tilgange og måder at kommunikere på for at øge den sociale kapital i et arbejdsfællesskab. Den er skrevet som et selvstændigt supplement til bogen Social kapital i organisationer fra 2014.

Social kapital i aktion kan købes hos boghandlernes eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/social-kapital-aktion.

    ...