Her kan du læse uddrag af RELATIONER I ORGANISATIONER af Gitte Haslebo.

Denne 2. udgave rummer et nyt forord, hvor Gitte Haslebo sætter bogen ind i en større samfundsmæssig sammenhæng, samt et nyt kapitel, der særligt henvender sig til ledere. Bogen er også opdateret med relevant litteratur.

RELATIONER I ORGANISATIONER er et hovedværk inden for ledelses- og organisationslitteraturen. Den har præget og inspireret generationer af ledere, medarbejdere, konsulenter og studerende. Bogen er en af de mest benyttede på leder- og konsulent-uddannelser og henvender sig til ledere, medarbejdere, tillidsvalgte, interne samt eksterne konsulenter og studerende, der er optaget af læring og udvikling i organisationer.

RELATIONER I ORGANISATIONER, 2. udgave udkommer den 4. juni 2019. 

Bogen kan bestilles hos boghandlerne eller via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.


 

    ...