Mener vi det samme med ordet bæredygtighed, eller er der mange udlægninger og forståelser på samme tid? Hvordan hænger bæredygtighedsdagsordenen sammen med vores evne til at ændre adfærd som mennesker, herunder vores tilgang til innovation?

Artikler i dette nummer:

Editorial
Af Stine Reintoft

Interview med Rasmus Willig på baggrund af bogen Vi ved det jo godt – Fragmenter fra den offentlige debat.
Af Stine Reintoft

Fra ego- til øko-bevidsthed: Bæredygtig ledelse i et paradigmeskifte.
Af Louise Kronstrand

Brug målrammeanalysen til at øge dine medarbejderes motivation og engagement i arbejdet med bæredygtighed.
Af Sara Benedicte Neukirch, Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard

Når verden ikke er delt op i fag, hvorfor skal folkeskolen så være det?
Af Stephanie Semay Bäckström, Maja Nyboe Bjerrehuus & Benedikte Enstrøm

Prøvehandlinger – genvej til bæredygtig udvikling.
Af Thorkild Olsen

    ...