Dansk Psykologisk Forlag er et af Danmarks førende forlag inden for psykologi, organisation og ledelse samt pædagogik. Vi udgiver bøger, tidsskrifter, undervisnings- og vurderingsmaterialer, pædagogiske prøver og test. Fælles for alle vores udgivelser er, at de har fokus på læring, praksis og handling. 

I dette katalog finder du alle vores undervisningsmaterialer og pædagogiske prøver – herunder nyhederne til skoleåret 20/21.

Dansk Psykologisk Forlag har altid sat en ære i at udvikle egne undervisningsmaterialer, prøver og evalueringsværktøjer, som imødekommer lærernes forventninger til tidssvarende, fagligt velfunderede og relevante materialer. I år udgiver vi bl.a. SKRIV derudad, som er et situations- og kontekstbaseret undervisningsmateriale til skrivning og to nye digitale prøver til læsning og skrivning; EVALD og SK - Skriftlige Kompetencer.

Se mere på dpf.dk

    ...