Dansk Psykologisk Forlag er et af Danmarks førende forlag inden for psykologi, organisation og ledelse og pædagogik. Vi udgiver bøger, tidsskrifter, undervisningsog vurderingsmaterialer, pædagogiske prøver og test.

I dette katalog finder du alle vores test og vurderingsmaterialer, herunder også 20/21 nyhederne. Udgivelserne spænder vidt fra kliniske test, som anvendes i udredningsarbejde af bl.a. psykologer, audiologopæder og tale-hørekonsulenter over erhvervstest til vurderingsmaterialer målrettet dagtilbud, skolen og specialområdet.

Se mere på dpf.dk

    ...