Hvad gør du, når din kunde går konkurs? Med denne e-bog får du adgang til et brugbart værktøj til at få den første og umiddelbare information og baggrundsviden om en konkurs, både generelt og i de konkrete tilfælde.

Vores specialister har udarbejdet en overordnet og lettilgængelig håndbog til brug for medarbejdere i virksomheders økonomifunktioner og andre relevante faggrupper.

I den digitale håndbog finder du en overordnet beskrivelse af de grundlæggende rammer for en konkurs og de begreber, man møder i den sammenhæng. Du finder også en beskrivelse af nogle temaer, som ofte hurtigt melder sig, når man kommer ud for, at ens kunde eller ens samarbejdspartner går konkurs.

Det er vores håb, at vi dermed har givet virksomhederne et brugbart værktøj til at få den første og umiddelbare information og baggrundsviden om en konkurs, både generelt og i de konkrete tilfælde. I de konkrete tilfælde vil der efter omstændighederne og udfordringernes omfang og kompleksitet kunne være behov for mere konkret rådgivning.

 

 

 

 

 

    ...