Systemet for ejendomsvurderinger er under gennemgribende forandring med den nye ejendomsvurderingslov. Vores specialister tilbyder kompetent rådgivning om betydningen af den nye lov. Download gratis e-bog om det nye ejendomsvurderingssystem.

SKATs vurdering af fast ejendom har en lang tradition bag sig i dansk ret. Rammerne for ejendomsvurderinger har altid været dynamiske, men en tidssvarende lov har længe været efterspurgt. I 2018 blev den hidtil gældende vurderingslov erstattet af en ejendomsvurderingslov. I løbet af 2019 blev de første prøvevurderinger gennemført. Processen med vurderinger sættes nu endelig i gang fra 1. januar 2020. Parcelhuse m.v. vurderes pr. 1. januar 2020 og dernæst følger de nye vurderinger af landbrug, skovbrug og øvrige ejendomme (erhvervsejendomme, udlejningsdomme m.v.) pr. 1. januar 2021. Vurderingsprocessen, de data, der indgår i vurderingen samt den metode, det sker ved og de muligheder, der er for at klage over det, er forandret med den nye ejendomsvurderingslov. 

Hos DAHL har vi etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over den kommende regulering. Vi har opbygget en solid platform, hvor den enkelte ejendomsejer er i centrum og ved vurderingens opstart kan serviceres med kompetent og værdiskabende bistand. Specialisterne giver i dette samlede værk en udførlig gennemgang af den nye ejendomsvurderingslov. Som læser får du et indblik i lovens nye aspekter samt et systematisk overblik over de forandringer, som den nye lov medfører. Forfatterne afdækker uklarheder og giver svar på forskellige spørgsmål om ejendomsvurderingsloven.

Har du brug for hjælp i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger? Vores team kan blandt andet hjælpe med:

  • Deklarationsprocessen
  • Vurdering om der skal klages over en ny eller fremført vurdering?
  • Skal man som ejendomsejer acceptere tilbud om tilbagebetaling efter tilbagebetalingsordningen?
  • Rådgivning om øvrige problematikker i forbindelse med nye ejendomsvurderinger
    ...