Med denne e-bog får du som virksomhedsleder, debitor og kreditor et brugbart værktøj til at få den første og umiddelbare information og baggrundsviden om en rekonstruktion, både generelt og i de konkrete tilfælde. I bogen finder du en overordnet beskrivelse af de grundlæggende rammer for rekonstruktion og de begreber, man møder i den sammenhæng.

For at give hurtig adgang til en kort information om rekonstruktion indleder vi bogen med en Q&A med de gængse spørgsmål og svar målrettet henholdsvis den virksomhed, der overvejer en rekonstruktion og målrettet den virksomhed, der har en kunde eller en samarbejdspartner, der er igennem en rekonstruktion.

I denne 3. udgave er reglerne om forebyggende rekonstruktion indarbejdet.

    ...