En fælles vision

I vinteren 2012-13 har TEKNIQ og Dansk El- Forbund udviklet en fælles vision for elbranchen i 2022.

Formålet med visionen er at sætte en fælles retning for udviklingen af branchen, som kan danne grundlag for de to organisationers fælles initiativer.

    ...