ÅRETS ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSE viser, at installationsbranchens virksomheder vurderer, at det er blevet en tand sværere at rekruttere arbejdskraft, og flere virksomheder oplever problemer med at skaffe arbejdskraft i forhold til sidste år. Denne udvikling sker, selvom at installationsbranchens  aktivitet halter med et fald i branchens omsætning i 2013. Branchens aktivitet er dog på niveau med 2005, inden det ekstraordinære opsving i branchen tog fart. Branchens beskæftigelse faldt også i 2013, og beskæftigelsen var i modsætning til omsætningen lavere i 2013 end i 2005.

    ...