Velkommen til 
Energinoter 2015/16

Energinoter er oliebranchens årspublikation og udgives hvert forår af
Energi- og olieforum. Energinoter indeholder artikler om de emner, der
berører branchen, og giver et indblik i branchens vilkår, udfordringer 
og muligheder. 

I Energinoter findes der en omfattende branche-statistik. 

God læselyst!

    ...