Etik og Sprogbrug – fra vugge til grav.

Et online debatmateriale fra Det Etiske Råd 

Materialet er revideret i novemer 2012 med opdaterede inputs fra Etik og Sprogbrug-applikationen.

Læs mere om projektet på Det Etiske Råds hjemmeside: http://etiskraad.dk/etikogsprogbrug

    ...