Installationsbranchen har altid været præget af benhård konkurrence. Den er ikke blevet mindre i de forgange 5-6 år.

Tværtimod. Især entreprisemarkedet fremstår i dag som et af de mest konkurrenceudsatte markeder overhovedet i Danmark. Faktisk så konkurrenceudsat, at man med en vis ret kan kalde det fuldkommen konkurrence. Set fra kundernes synspunkt er fuldkommen konkurrence et ønskescenarie, hvor prisen på den ydelse, den tekniske installatør leverer, kun lige akkurat dækker installatørens udgifter til løn og materialer. Priskonkurrencen er simpelthen så hård, at et positivt dækningsbidrag betyder, at opgaven næsten automatisk går til en anden, nemlig den med laveste pris. Overordnet betyder det, at det først er, når installatørens ydelse adskiller sig fra de andre tilbud på markedet, at det for alvor bliver muligt at trække et betydeligt dækningsbidrag hjem.

 

Denne markedsudvikling kom også til at præge installationsbranchen i 2012. De virksomheder, der formåede at tjene penge, var dem, der løbende forstod at tilpasse sig nye markedsvilkår med færre opgaver og hårdere konkurrence, og de virksomheder, som kunne tilbyde kunderne et differentieret produkt.

 

Den øgede konkurrence, den faldende efterspørgsel og presset på prisen er på mange måder en gordisk knude for installationsbranchen. En knude, som vi skal bruge de kommende år på at komme ud af ved blandt andet at sadle om. En af de store opgaver bliver at forklare kunderne, at tekniske installationer ikke kun kan vurderes på prisen. Det gør man kun ved at være skarp på den reelle værdi, der bliver leveret til kunden. Og her er det helt afgørende, at den værdi, installationsbranchen bidrager med, er langt større og meget mere kompleks end blot prisen på leverancen.

 

Men det er ingenlunde nogen let opgave. Den kræver for det første, at branchen selv er meget skarp på, hvilken værdi der skabes hos kunden. Og dernæst skal branchen blive meget bedre til at bruge denne unikke værdi som salgsargument og som dokumentation for, at prisen faktisk ikke bør være den eneste parameter, der vælges ud fra.

 

På generalforsamlingen i 2012 indledte TEKNIQ et udviklingsprojekt, der har fået titlen ”Vi skaber værdi”. Formålet med projektet er at sætte fokus på det brede værdibegreb, der rettelig bør knytte sig til det arbejde, som installatører udfører. Projektet vil i 2013 få luft under vingerne og igen i år præge både årsmøde og generalforsamling i TEKNIQ.

 

Med projektet ”Vi sælger værdi” håber vi at kunne bidrage til, at branchen i de kommende år kan bygge videre på de mange positive resultater, som installationsbranchen trods alt skabte i 2012. Resultater, som bliver præsenteret i denne årsberetning.

    ...