2011 kom ikke til at markere det vendepunkt i installationsbranchen, som vi havde håbet på ved årets begyndelse. Finanskrisens efterveer og den økonomiske tumult i eurolandene gjorde, at vi aldrig fik den økonomiske stabilitet, som var nødvendig for, at der for alvor kom gang i økonomien

igen.

Ganske vist steg installationsbranchens omsætning en smule, men beskæftigelseskurven ville bare ikke flytte sig opad. Og hvad værre er. Hver tredje installatør måtte i 2011 selv have penge med på arbejde.

Den situation er naturligvis uholdbar. Og hvor branchens største udfordring for bare få år siden var at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, så bliver hovedudfordringen i 2012 at vende skuden, så vi igen tager penge med hjem fra arbejde – og ikke omvendt.

TEKNIQ vil derfor i 2012 arbejde for at styrke medlemmernes mulighed for at tjene penge på de respektive markeder, hvor de har valgt at lægge deres kræfter. Derfor vil vi i 2012 sætte fokus på den værdi, som vi skaber for slutkunden. Installationsbranchen er – og har altid været – en værdiskabende branche. I 2012 vil vi gøre en ekstra indsats for i endnu højere grad at dokumentere denne værdi.

Vi har mange odds med os. De tekniske installationer spiller en stadig større rolle for funktionalitet, komfort, energieffektivitet og klima. Derfor lykkes det at skabe større fokus på de tekniske installationer – og installatørernes rolle. Som eksempel er der skabt så stor forståelse for autorisationernes betydning, at den er medtaget i den eleftersynsordning, der skal realiseres i 2012.

TEKNIQ vil fortsætte med at sætte fokus på tilpasning og omkostningsstyring i virksomhederne – blandt andet i form af fortsatte diskussioner om produktivitet.

Og så vil TEKNIQ naturligvis bruge mange kræfter på at sikre et ansvarligt overenskomstresultat, som samlet set forbedrer branchens konkurrenceevne.

TEKNIQ vil også fortsætte sit arbejde med at sikre, at der fortsat er tillid til el- og vvs-autorisationerne. Det er et arbejde, som blandt andet vil indebære en fortsat indsats mod, at uautoriserede virksomheder løser opgaver, der er autorisationsbelagte.

Endelig vil TEKNIQ fortsat arbejde for at bedre de politiske og administrative rammebetingelser, som danske el- og vvs-installatører arbejder under.

 

Søren Skræddergaard, formand

    ...