Når solen skinner...

Når solen skinner, er der mange ting, man kan være glad for. En af dem er al den gratis og vedvarende energi, som solens stråler rummer og som kan udnyttes ved hjælp af for eksempel et solvarmeanlæg, der kan placeres på et hustag.

I dette nummer af REN1ERGI ser vi nærmere på, hvad solvarme egentlig er, hvem der kan få glæde af at investere i solvarme, og hvordan du kommer godt i gang, så du også kan glæde dig over at spare penge og gøre miljøet en tjeneste, når solen skinner.

Bladet er udgivet af REN1ERGI, som er en sektion for vedvarende energi under TEKNIQ Installatørernes Organisation.

REN1ERGI består af installatører, som har ekspertise inden for en eller flere af de vedvarende energiformer: biovarme, solvarme, varmepumper, vindmøller og solel.

www.REN1ERGI.dk kan du læse mere om de forskellige vedvarende energiformer og finde din lokale installatør.

    ...