Guide - opslagsværk for jobcentermedarbejdere 
- revideret udgave juni 2016

Formål:
Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for jobcentrene, men vil også være brugbar
for samarbejdspartnere i A-kasser, rådgivere, "Andre Aktører" og i det hele taget alle, der har interesse for området.

 

01. Forord
02. Målgruppe

03. Handilex
04. Personlig assistance
05. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
06. Hjælpemidler og arbejdspladsindretning
07. Job med løntilskud til nyuddannede med handicap – Isbryderordningen
08. Fortrinsadgang
09. Uddannelse og funktionsnedsættelse – hvem gør hvad

10. Bekendtgørelse (ikke aktivt)
11. Henvisninger og links
12. Revalidering
13. Fleksjob
14. Job med løntilskud for førtidspensionister
15. Mentorordning

    ...