Maskinmestrenes Forening udgiver hvert år en beretning med højdepunkterne fra årets løb, statistik og andre fagrelevante oplysninger. På disse side finder du den seneste udgave.

    ...