Når du samarbejder med Kriminalforsorgen eller køber vores produkter er du med til at:

  • Styrke klienternes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kvalifikationer
  • Give den enkelte klient en ekstra mulighed for et helt almindeligt liv, som selvforsørgende, efter endt afsoning
  • Giver dig mulighed for at styrke din sociale profil og tage et vigtigt socialt ansvar
    ...