Vejledningen til seksualundervisning i Københavns kommune består af i alt fire e-bøger med følgende titler:

Introduktion til underviseren, der udover relevant information til underviseren om vejledningens opbygning og anvendelse også rummer tekster om organiseringen af seksualundervisningen og seksualundervisningens pædagogik. Det anbefales, at den enkelte underviser orienterer sig i denne del af vejledningen før, man begynder planlægningen af sin undervisning og nærlæsning af de øvrige e-bøger.

Seksualundervisning 0.-3. klasse med ideer til temaer, indhold, aktiviteter og forslag til materialer til seksualundervisningen i indskolingen.

Seksualundervisning 4.-6. klasse med ideer til temaer, indhold, aktiviteter og forslag til materialer til seksualundervisningen på mellemtrinnet.

Seksualundervisning 7.-9. klasse med ideer til temaer, indhold, aktiviteter og forslag til materialer til seksualundervisningen i udskolingen

 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundhed & Indkøb

sundhedogindkoeb@buf.kk.dk

 

    ...