Denne rapport beskriver de væsentligste resultater på byplan fra Københavnerbarometeret 2013. Rapporten beskriver forskelle 
mellem de mindste og de største elevers oplevelser og forskelle
og ligheder mellem piger og drenge, et- og tosprogede samt
forskellige sproggrupper.

 

Københavnerbarometeret er en elektronisk trivsels - og brugerundersøgelse, der for sjette år i træk gennemføres på samtlige kommunens almenskoler blandt elever fra 4.-9.klassetrin.
I 2013 har 13.134 elever svaret, hvilket er en svarprocent på 77, 7 

    ...