Prisregulering
Fra og med 15/08-18 stiger våre priser med gjennomsnittlig 3%

    ...