Her kan du læse uddrag af Mindfulness i hjernen af Åsa Nilsonne.

Ved at fokusere vores opmærksomhed kan vi frigøre os fra tankemønstre, der fører til nedtrykthed og depression. Levende og let tilgængeligt beskriver psykiater Åsa Nilsonne de psykologiske processer, vi aktiverer, når vi træner mindfulness, og hvordan det påvirker hjernen.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via http://dpf.dk/produkt/bog/mindfulness-hjernen.

    ...