Her kan du læse uddrag af Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser af  Lars Michaelsen.

Denne bog handler om sikring af kvalitet og etik i psykologisk testning, personvurdering og erklæringsskrivelse og om de internationale standarder og retningslinjer, der er udviklet i forskellige europæiske og internationale sammenhænge. Standardernes indhold, formål og de måder, de kan anvendes på, præsenteres i bogen.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via http://dpf.dk/produkt/bog/kvalitetssikring-psykologiske-undersoegelser.

    ...