Her kan du læse uddrag af Eksekutive funktioner hos børn og unge af Anne Vibeke Fleischer og Käte From.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning på området beskriver forfatterne begrebet eksekutive funktioner set i et udviklingsperspektiv. Derudover sættes der fokus på såvel observation som udredning, den pædagogiske praksis og intervention.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på: http://dpf.dk/produkt/bog/eksekutive-funktioner-hos-boern-unge.

    ...