Her kan du læse uddrag af Berta i byen af Julie Dillemuth.

Ved at læse denne bog sammen med børn, kan du hjælpe dem med at udvikle deres evne til at tænke i rum. At tænke i rum betyder, at vi tænker på verden omkring os, at vi forstår den og bruger vores rumopfattelse til at løse problemer. Hvis børn tidligt bliver præsenteret for rumlige forestillinger, kan det understøtte deres kognitive udvikling og styrke deres læring i fag som matematik og naturfag.

Køb bogen hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via http://dpf.dk/produkt/bog/berta-byen.

    ...