Her kan du læse et uddrag af Adfærdsproblemer i ældreplejen af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann. 

Bogen er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprinipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man læser dem i hverdagen og minimerer magtanvendelsen. 

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på: http://dpf.dk/produkt/bog/adfaerdsproblemer-aeldreplejen 

 

 

    ...