Her kan du læse uddrag af Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder af Eva-Kristina Salameh, Helle Iben Bylander,Trine Kjær Krogh &  Christina Hedman.

Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. I denne bog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.  


Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside: http://dpf.dk/produkt/bog/boern-sprog

 
    ...