Her kan du læse uddrag af vejledningen til Styrkekompasset.

Styrkekompasset er et kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers eller pædagogs vurdering.

    ...