Her kan du læse uddrag af Sind i sigte - Mentalisering i skolen af Bente Lynge.

Når vi mentaliserer, danner vi forestillinger både om andres og egne tanker, følelser, ønsker og intentioner. Når vi er gode til at mentalisere, kan vi bedre forstå hinanden, justere os, tage ved lære af hinanden og fantasere om, hvad vi vil skabe. Derfor er mentalisering nødvendig i skolepraksis.

Begge bøger i serien Sind i sigte, Sind i sigte - Mentalisering for begyndere og Sind i sigte - Mentalisering i skolen starter med kapitlet Hvad er mentalisering?.

Sind i sigte - Mentalisering i skolen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/sind-sigte-mentalisering-skolen.
 

    ...