Her kan du læse et uddrag af Livsduelighed og børns karakterstyrker af Anne Linder og Mette Marie Ledertoug.

Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker hos voksne skaber mere glæde, tilfredshed, engagement og bedre præstationer. Formålet med denne bog er at skabe samme mulighed på børneområdet.
 

    ...