Her kan du læse uddrag af Innovation i skolen - Foretagsomhed som kompetence af Anne Kirketerp og Karin Svennevig Hyldig.

Denne bog er en indføring i, hvordan elever lærer at omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre.

Innovation i skolen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/innovation-folkeskolen.

    ...