Her kan du læse uddrag af Strategisk talentudvikling af Martin Darré.

Denne bog giver nye og konkrete bud på effektiv talentudvikling. Talent handler her i mindre grad om evner og langt mere om motivation og vilje til at ville gøre en forskel på et specifikt område.

    ...