Her kan du læse et uddrag af bogen Anerkendende Følgeskab. Når organisationer lykkes af Magnus Harald Haslebo og Maja Loua Haslebo.

En lettilgængelig brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Anerkendende følgeskab går hånd i hånd med anerkendende ledelse.

    ...