Her kan du læse uddrag af Adfærdsanalyse i organisationer af Rolf Olofsson.

Bogen redegør grundigt og med mange eksempler for, hvordan man ved hjælp af metoden adfærdsanalyse (Organizational Behavior Management - OBM) kan ændre de mekanismer i organisationerne, der påvirker menneskers måde at handle på, og samtidig øge arbejdsglæden.

    ...