I dette magasin har Bryggeriforeningen samlet en

række eksempler på initiativer, som de danske bryggerier

allerede har eller er i gang med at gennemføre for at

medvirke til Danmarks grønne omstilling, som betyder,

at forbruget af fossile brændsler stort set skal udfases

frem mod 2050.

    ...